FAQ 

Hvorfor anvende ADLegacy?

Har jeres organisation har fil-arkiver, der skal forblive online. Er mængden af ​​filer stor, kan det vise sig at være uoverkommeligt at tilgængeliggøre samtlige. ADLegacy kan betragtes som en forsikring, der lader dig beholde ældre filer online og samtidig mindsker risikoen for manglende overholdelse af gældende krav.

Hvordan virker ADLegacy?

  1. ADLegacy placeres i alle de filer, som ikke påtænkes tilgængeliggjort i første instans
  2. Filerne returneres og placeres på de oprindelige lokationer
  3. Når en bruger med en funktionsnedsættelse åbner en ADLegacy-aktiveret fil, bliver de informeret om, at filen er utilgængelig
  4. Ved udfyldelse af en enkel formular kan brugeren sende en bestilling på at få dokumentet tilgængeliggjort
  5. Filen bliver sendt til opmærkning hos AbleDocs og bliver håndteret indenfor 24 timer
  6. Filen returneres til personen der har anmodet om at få den tilgængeliggjort, og organisationen kan erstatte den utilgængelige fil med den nye tilgængelige og kompatible PDF fra AbleDocs