Funktioner

Enkeltsidet visning for alle tilgængelighedsindikatorer

ADScan provides a PDF accessibility compliance dashboard for decision makers to easily find all publicly available PDFs and test them against the most advanced PDF/UA validation engine.

ADScan-skærmbillede: Instrumentpanel med alle vigtige nøgletal: SamletPDF/UA-indeks, antal kompatible, ikke-kompatible og utaggede PDF-filer

Liste af dokumenter

I listevisningen får du et overblik over alle dokumenter, der findes, sammen med deres PDF/UA-indeks, titel, et oversigtstestresultat og andre metadata, såsom antal sider og seneste dato for modificering.

Du kan bruge genvejsmenuen til at sende udvalgte dokumenter til enten dine interne eksperter eller direkte til AbleDocs. Du kan alternativt vælge at eksportere et udvalg af optegnelserne som en CSV-fil.

Skærmbillede fra ADScan: Liste over alle filer med metadata

Visning af dokumenter enkeltvist

I den detaljerede visning får du det komplette testresultat for de enkelte filer, som du kender den fra axesPDF. Du kan lokalisere alle fejl nøjagtigt ved at fremhæve den i dokumentvisningen. Intet står i vejen for en detaljeret analyse af dine dokumenter.

ADScan-skærmbillede: Detaljeret visning af resultater fra en PDF/UA-test for en enkelt fil samt visning af det aktuelle dokument. Hvis du klikker på en fejl, fremhæves det tilsvarende element i dokumentvisningen.

PDF/UA-Indeks

Dit nøgletal for PDF-tilgængelighed på tværs af alle websteder

Vi har udviklet vores egen analysetilgang, hvor virksomheder hurtigt og nemt kan se PDF/UA-kompabilitet på alle deres domæner: PDF/UA-indekset.

Din indikator for PDF/UA-kompatibilitet i det enkelte dokument

PDF/UA-indekset er en indikator for den tekniske tilgængelighed af det enkelte dokument. Indekset for et helt websted kan beregnes ud fra nøgletallene for alle dokumenter.

100 = Teknisk tilgængelig

100 betyder, at alle dokumenter er teknisk tilgængelige. For en endelig kompabilitetskontrol anbefaler vi, at du også konsulterer de aspekter, der ikke kan kontrolleres af maskinen.

Grundlag for din prioritering

Baseret på PDF/UA-indekset kan dokumenter kategoriseres, og der kan defineres forskellige interne strategier for at gøre dem tilgængelige. Typisk strategi kunne f.eks. være:

  • Intern opmærkning af forfatteren 
  • Intern opmærkning af et kompetencecenter 
  • Outsource til AbleDocs (eller en anden tjenesteudbyder) 
  • Brug andre AbleDocs-tjenester til at oprette en langtidsholdbar strategi for dokumenttilgængelighed