Funktioner

Kernefunktioner i axesWord

En stor succes: Ét værktøj, der er i stand til at oprette PDF/UA-kompatible dokumenter i Microsoft Word med klik på en enkelt knap.

Avanceret strukturanalyse baseret på AI

Semi-automated tagging based on advanced structure analysis during PDF conversion.

Fastsæt opmærkningsregler i Word

Typografier defineres og gemmes i Word-skabelon, så de ”oversættes” til de korrekte ”tags” ved konvertering til PDF.

Afsnit uden tekst fjernes automatisk

Afsnit uden tekstindhold fjernes automatisk under konvertering til PDF-format.

Enkel brugergrænseflade

Alle teknisk komplekse processer er indarbejdet i en brugervenlig brugergrænseflade.

Håndtering af layout-tabeller

Mulighed for at definere roller for og læserækkefølge i layout-tabeller.

Datatabeller

Definér roller for overskriftsceller i simple og komplekse tabeller baseret på foruddefinerede Word-typografier og få fuldt tilgængelige og kompatible tabeller i PDF-filen.

Tilgængelige fodnoter

Fodnoter, der er fuldt tilgængelige og navigerbare - selv med en skærmlæser.

Rig semantisk opmærkning

Understøttelse af alle PDF-roller – herunder labels, fortsatte lister, figur- og tabeloverskrifter og citater.

Brug af hurtige dele 

Forenkling af tilgængelig dokumentfremstilling ved hjælp af foruddefinerede ”hurtige dele” i Word

Sidehoved og sidefod

Beslut hvilke dele af sidehoved og sidefod, som skal med i kodestrukturen.

Test gratis prøveversion

Test hvordan axesWord fungerer med dine dokumenter.

axesWord understøtter fuldt:

Indholdselementer som spænder over flere sider eller kolonner 

Opnå en korrekt kodestruktur for dokumentet – det gælder selv for elementer som lister eller tabeller, der spænder over flere sider eller kolonner.

Symbolskrifter

Brug symbolskrifttyper som Symbol, Wingdings, Wingdings2, Wingdings3 og Webdings, og få korrekt Unicode-tildeling til alle tegn.

Definitionslister

Få fuldt tilgængelige ordforklaringer og lister over forkortelser.

Inkludering af skrifter

Alle skrifter (fonte), der er mulige at inkludere i PDF-filen, bliver inkluderet.

Afgrænsningsbokse

Få korrekte afgrænsningsbokse (bounding boxes) til hvert billede/figur.

Indlejrede lister

Få korrekt opmærkede indlejrede lister.

Dekorative og overflødige elementer

Fleksibilitet ift. angivelse af tekst og grafik som artefakter.

Tekstrammer

Angiv den mest hensigtsmæssige rolle for tekstrammer i dokumentet.