Tilgængeligheds-erklæring

Dette dokument indeholder en komplet gennemgang af den aktuelle status af tilgængeligheden på webstedet www.abledocs.com. 

Erklæringen er baseret på en fuld tilgængelighedsvurdering foretaget i perioden 12. til 19. april 2021.

Kontakt sidens teknisk ansvarlige hvis du støder ind i tilgængelighedsproblematikker der ikke er adresseret i denne version af erklæringen. 
Du kan også andvende kontaktformularen nederest på siden til at informere os om  tilgængelighedsproblematikker. 

Det juridiske grundlag

Ifølge Lov om webtilgængelighed §4 - Tilgængelighedserklæring, skal offentlige myndigheder og offentligretlige organer offentliggøre en tilgængelighedserklæring på deres respektive hjemmesider.

AbleDocs er ikke et offentligt organ men vi vil gerne statuer et godt eksempel, da vi mener at en tilgængelighedserklæring bør være en naturlig del af alle hjemmesider.

Webstedets titel

AbleDocs - Verdensførende i dokumenttilgængelighed

Logo for webstedet

AbleDocs Logo

Type organisation

Konsulenthus

Hvornår er webstedet offentliggjort?

Websted offentliggjort 19. april 2021.

Teknisk ansvarlig (Webmaster):

Carlos Ferro
Mail: cferro (at) abledocs.com

Overordnet tilgængeligheds ansvarlig:

Mikkel Andre Jensen Maar 
Mail: majmaar (at) abledocs.com 
Tlf: 0045 53 60 06 18.

Primære serviceområder

PDF-tilgængelighedssoftware og konsulentydelser

Overholder webstedet standarden WCAG 2.1?

Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Hvordan er webstedet evalueret?

I april 2021 har interne specialkonsulenter i webtilgængelighed lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet ud fra WCAG 2.1-standarden. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Angivelse af ikke-tilgængeligt indhold

Billeder der er beskrevet mere end en gang

Relaterer sig til to succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A)

Webstedet indeholder grafik med alternativ tekst, der allerede er beskrevet i tekstindhold på siden.

Fundet her: https://www.abledocs.com/da/products-services/create.

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Slider-funktionen er ikke skjult semantisk 

Relaterer sig til succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A)

Sliderfunktionen er ikke semantisk skjult og skærmlæserbrugere kan derfor interagere med denne, hvilket ikke er hensigten.

Fundet her: https://www.abledocs.com/da/products-services/axesword/buy.

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Manglende semantiske overskrifter I sidefoden

Relaterer sig til succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A)

Webstedet indeholder overskrifter, der ikke semantisk er opmærket som overskrifter i html, hvorfor de ikke kan fortolkes og benyttes af brugere af kompenserende teknologi.

Fundet her: overskrifterne i den globale sidefod.

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Listeelementer er ikke markeret semantisk korrekt

Relaterer sig til succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A)

Webstedet indeholder listeelementer, som ikke er kodet korrekt i html.

Fundet her: Fx listen her AbleDocs / Privatlivspolitik.

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Slider-funktionen er ikke tilgængelig for tastaturbrugere

Relaterer sig til succeskriterie 2.1.1 – Tastatur (A)

Webstedet indeholder en slider-funktion, som kan ikke tilgås af tastaturbrugere.

Fundet her: AbleDocs / Produkter og tjenester / axesWord / Køb eller få et tilbud

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Linkende billeder har ingen beskrivelser eller alternative tekst

Relaterer sig til succeskriterie 2.4.4 – Formål med links i kontekst (A)

Webstedet indeholder linkende billeder, som hverken har beskrivelse eller alternativ tekst.

Funder her: Fx indkøbsvognen-ikon i webstedets header.

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Ingen global søgefunktion, indeksering eller sitemap

Relaterer sig til succeskriterie 2.4.5 Flere måder

Webstedet indeholder ingen global søgefunktion, indeksering eller et sitemap til brugere som tilgår siden via disse funktioner.

Fundet her: Alle sider

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Samme ID er brugt til mere end et indholdselement

Relaterer sig til succeskriterie 4.1.1 – Parsing (A)

Webstedet indeholder forskellige indholdselementer med samme ID.

Fundet her: Alle sider

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Nyt indhold er ikke tilgængeligt for brugere af kompenserende software

Relaterer sig til succeskriterie 4.1.3 – Statusbeskeder (AA)

Når antallet af valgte licenser overstiger 25 i webstedets sliderfunktion, vises en besked under slider-funktionen, der informerer om virksomhedslicenser. Denne meddelelse kan ikke ses af et skærmlæserprogram.

Fundet her: AbleDocs / Produkter og tjenester / axesWord / Køb eller få et tilbud

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

 "Køb" and "Download" er utilstrækkelige linktekster

Relaterer sig til succeskriterie 4.1.3 – Statusbeskeder (AA)

Webstedet indeholder links med utilstrækkelige linktekster fx ”Køb” og ”Download”

Fundet her: AbleDocs / Produkter og tjenester / axesPDF.

Vi forventer at have rettet fejlen i maj 2021.

Ikketilgængeligt indhold på abledocs.com? 

Du kan kontakte AbleDocs teknisk ansvarlige, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på hjemmesiden, via nedenstående kontakt formular.  

Beskriv problemet, gerne med så mange detaljer som muligt fra nedenstående liste m.m.:  

  • Angiv på hvilken side fejlen opstår/befinder sig, gerne via en URL. Hvis fejlen er global, f.eks. i menuen eller footeren, så er en beskrivelse af dette tilstrækkeligt. 
  • Angiv hvor på siden fejlen opstår f.eks. ved at henvise til overskrifter, sektioner, eller indhold.
  • Angiv under hvilke omstændigheder fejlen opstår, hvis fejlen forekommer periodisk eller kun opstår via et bestemt navigationsmønster, eksempelvis ved at tabulere til et element og derefter tabulere baglæns. Eller hvilke årsager der ellers har forsaget fejlen.  
  • Angiv hvilken kombination af browser og platform (Windows, Mac, IPhone, Android etc.) du benyttede da fejlen opstod.  
  • Angiv, hvis det er relevant, hvilken kompenserende teknologi du benyttede da du opdagede fejlen.
  • Tilføj gerne et skærmbillede af fejlen hvis det er muligt.

Underret os om ikketilgængeligt indhold

Ret venligst følgende fejl i formularen: